Nhận-trả hàng

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ nhận-trả thiết bị/ dụng cụ mà chúng tôi luôn quan tâm đến tất cả các thủ tục và sắp xếp vận chuyển …

Yêu cầu trực tuyến

Các yêu cầu đặt hàng và quản lý đơn hàng thông qua tài khoản riêng trên website nhanh chóng và dễ dàng …

Xem trực tuyến và download giấy chứng nhận

Truy cập thông qua tài khoản công ty bạn và tải xuống bất kỳ chứng chỉ nào chỉ bằng một nút ấn. …

Quản lý hiệu chuẩn trực tuyến

Kiểm tra hiệu lực giấy chứng nhận trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng bằng 'khách hàng đăng nhập' …