Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Chứng nhận VILAS
ISO/IEC  17025
Cơ quan hiệu chuẩn chứng nhận quốc tế

Dịch vụ

Nhận-trả hàng

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ nhận-trả thiết bị/ dụng cụ mà chúng tôi luôn quan tâm đến tất cả các thủ tục và sắp xếp vận chuyển..

Yêu cầu trực tuyến

Các yêu cầu đặt hàng và quản lý đơn hàng thông qua tài khoản riêng trên website nhanh chóng và dễ dàng

Thông tin hiệu chuẩn

Tải xuống bất kỳ tài liệu nào chỉ bằng một nút ấn

Quản lý trực tuyến

Kiểm tra hiệu lực giấy chứng nhận trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng bằng khách hàng đăng nhập

Liên hệ

Gửi yêu cầu hiệu chuẩn

Họ tên
Tên công ty
Email
Số điện thoại
Nội dung

Hãy liên hệ với chúng tôi

Mr. Song - Korean Manager
MB: 035.412.3645
Ms. Yến (Chinese)
MB: 098.649.1049

Mr. Toàn (Eng)

MB: 096.884.4467
Mr. Thủy (Eng)
MB: 096.158.6359