Calibrations Business

Trust in Every Measure

Quản lý hiệu chuẩn

Chào mừng, . Bạn đã đăng nhập vào Hệ thống Quản lý Hiệu chuẩn VINA MT!

Elapsed

A month ago

STT Tên khách hàng Tên thiết bị Quy cách Nhà sản xuất Seri Mã số tờ chất lượng Ngày hiệu chuẩn Ngày hiệu chuẩn tiếp theo Ghi chú
STT Mã khách hàng Khách hàng Ngày báo giá Ngày hiệu chuẩn File báo giá